WMARR ogłasza konkurs „Przedsiębiorca społecznie zaangażowany”
You are here:   B2N HOME News archive WMARR ogłasza konkurs „Przedsiębiorca społecznie zaangażowany”

WMARR ogłasza konkurs „Przedsiębiorca społecznie zaangażowany”

Sunday, 16 September 2012 22:34

Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału w konkursie „Przedsiębiorca społecznie zaangażowany”. Konkurs ma na celu promowanie uczciwych i odpowiedzialnych postaw przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy w poszanowaniu środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami ekologii, dbając o pracowników i będąc rzetelnym partnerem dla innych podmiotów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR (Corporate Social Resposibility) jest koncepcją, zgodnie z którą przedsiębiorstwa na zasadzie dobrowolności, łączą zaangażowanie na rzecz kwestii społecznych i środowiskowych. W dobie kryzysu ekonomicznego postawa przedsiębiorcy społecznie zaangażowanego zasługuje na uznanie i promocję. Konkurs ma służyć także promocji tej idei wśród przedsiębiorców.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i wypełnienie wniosku aplikacyjnego. Wnioski można składać do 25 września 2012 do godz. 15.30 w sekretariacie WMARR lub w punktach kontaktowych w miastach powiatowych. Wnioski można także przesłać tradycyjna pocztą – decyduje data stempla. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, który można pobrać ze strony WMARRu. Laureatów konkursu wyłoni kapituła złożona z przedstawicieli organizacji pracodawców, organizacji pracowników, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz organizacji pozarządowych. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warmii i Mazur, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie naszego województwa.

 

Co można zyskać?

Laureaci konkursu otrzymają statuetki oraz tytuł „Przedsiębiorca społecznie zaangażowany 2012”. Ponadto laureaci wezmą udział w promocji projektu w mediach a także zostaną wyróżnieni w publikacji dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu na Warmii i Mazurach, przy czym egzemplarze na potrzeby własnej promocji wyróżnionych przedsiębiorstw zostaną przekazane bezpłatnie.

 

Bliższych informacji udzielają:

Marta Piskorz, tel. 89 521 12 64, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Katarzyna Maria Bartnik, tel. 89 521 12 82, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

International Year of Biodiversity 2010

 

3.jpg
INTERREG IVC DG Regio
The Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union’s Regional Development Fund, helps Regions of Europe work together to share experience and good practice in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. EUR 302 million is available for project funding but, more than that, a wealth of knowledge and potential solutions are also on hand for regional policy-makers.